Nevelőmunkánk
Intézményünk evangélikus egyházi fenntartású, ökumenikus nyitottságú óvoda, amelybe gyülekezeti hovatartozástól függetlenül és egyházi kötődés nélkül is felvételt nyerhet minden kisgyermek.
Az óvodánkban folyó nevelőmunkát egyénileg alkotott helyi óvodai Pedagógiai Programunkra alapozzuk, amely program az óvodai nevelés országos Alapprogramjára épül és kiegészül a keresztény pedagógia értékeivel.
Óvodapedagógusaink hitbeli meggyőződéssel és tudatos pedagógiai munkával végzik szolgálatukat. Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy sok színes esemény, változatos rendezvények, ünnepélyek, nyílt napok, tarkítsák a nevelési évet, a hétköznapok során pedig tartalmas nevelőmunka, építő jellegű benyomások és tapasztalatok segítsék a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődését.
Nevelési céljainkat a gyermeki tevékenységre épülő neveléssel valósítjuk meg. Ez a nevelési módszer előtérbe helyezi gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot. Az önálló cselekvés, megtapasztalás útján segíti a gyermekeket új információkhoz és a cselekvésben, élettevékenységekben fejleszti a gyermekek képességeit.
Óvodánkban különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni fejlesztésre, a gyermekek önmagukhoz képest történő fejlesztésére. Ugyanolyan fontosnak tartjuk a gyengébb képességű gyermekek felzárkóztatását, mint a különösen jó képességű gyermekek tehetséggondozását.

Óvodánk regisztrált tehetségpontként működik. Célunk, hogy minden gyermekben fel tudjuk fedezni azt az értékét, amelyben a legjobbak a képességei, amiben sikert érhet el. Gyermekeinket segítjük képességeik kibontakoztatásában, felkeltjük a tanulás iránti érdeklődésüket, igyekszünk minél több sikerélményhez juttatni őket és a szülők figyelmét a tehetségígéretes területre irányítjuk.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben (TÁMOP 3.1.4) pályázat kapcsán beépítettük nevelőmunkánkba a kompetencia alapú készség- és képességfejlesztést.
A kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként óvodánk megkapta a Zöld Óvoda címet.
A szakmai színvonalra való törekvés fontossága mellett nevelőmunkánk legfontosabb irányelveit a keresztény pedagógia és értékrend határozza meg. A lelki nevelést a legfontosabb nevelési területnek tekintjük. Keresztény szellemű neveléssel, keresztény értékek közvetítésével igyekszünk gyermekeinket keresztény életmódra nevelni. Törekszünk az értékes lelki tartalmakat hordozó együttlétek biztosítására és a gyermekek életkorának megfelelő bibliai ismeretek átadására.
Jézus Krisztus, mint nevelő mindannyiunk számára követendő példakép. Hisszük, hogy gyermekeinkért legtöbbet azáltal tehetünk, hogy kézen fogva Hozzá vezetjük őket.

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)