Óvodánk története
Óvodánk 1978-ban épült, a város legnagyobb, 6 csoportos óvodájaként kezdte meg nevelőmunkáját. Az itt végzett pedagógiai munka jó hírét a 1991-ben a még önkormányzati intézményben felmenő rendszerben indított egyházi csoportok tovább erősítették.

1995. szeptember 1-től Evangélikus Hajnal Óvodaként az orosházi Evangélikus Egyházközség fenntartásában folytattuk a nevelőmunkánkat evangélikus szellemű, ökumenikus nyitottságú, gyermekközpontú keresztyén programmal.

1999 áprilisában Isten kegyelméből -és bajor támogatással- megkezdődött az udvar teljes átalakítása. Az addigi, néhány durva vasjátékot tartalmazó kopár terület helyén hamarosan kirajzolódott egy kedves, gyermekbarát játszótér, fajátékokkal, dzsungelfaluval, aranyos dombocskával, szabadtéri játéklehetőségek végtelen tárházával. Szentelésére alig egy év múlva, városunk alapítási évfordulóján, 2000. április 24- én került sor.

2008 szeptemberétől immár az Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziummal közösen, többcélú összevont intézményként szolgáljuk a keresztyén oktatásügyet óvodánkban. A nevelő-gondozó munkát 20 felnőtt látja el nap mint nap. Gyermekeink számára töretlen hittel igyekszünk megadni azt a biztos alapot, amely Jézus Krisztusban van elrejtve, és amelyre további fejlődésük során építhetnek.