Hitvallás

Értékrendszerünk, keresztyén nevelésfilozófiánk alapja a Szentírás. Szeretettel akarjuk hitre nyitottá nevelni gyermekeinket, hogy a gyermek tudja, rábízott világban él, és felelõssége van embertársaival együtt! A lelki nevelés során a hitre nyitottságot igyekszünk megalapozni, segítve hogy a gyermek boldog legyen, hogy harmóniában éljen Istennel, önmagával és másokkal.
Óvodánk nevelõtestülete vallja, hogy a gyermekek között végzett szolgálatunk csak a feltétel nélküli szeretet közvetítésében valósulhat meg. Arra törekszünk, hogy a Biblia tanítását ne csak szavakkal, hanem életvitelünkkel is közvetítsük a körülöttünk élõk felé. Jézus Krisztus mint nevelõ, mindannyiunk számára eszménykép. A gyermekek lelke, lelki üdve felett nem rendelkezünk, de a legtöbbet tehetjük értük: Kézen fogva, az Úr Jézushoz vezetjük õket!