Beiratkozás

Az óvodai beiratkozás módja, időpontja a 2020/2021-es nevelési évre:

Tisztelt Szülők!
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az évben az óvodai beíratás eljárásrendje a 7/2020. (III. 25) EMMI határozat alapján a következő:

A szülőnek a választott óvoda számára szándéknyilatkozatot kell tennie
az óvodai beíratásra vonatkozóan
2020. április 2-17. között.

A szándéknyilatkozat-nyomtatvány letölthető alább. A kitöltött szándéknyilatkozat szkennelt változatát az óvoda e-mail címére várjuk: hajnalov@lutheran. hu


Akinek nem áll módjában elektronikus úton elküldeni a szándéknyilatkozatot, bedobhatja az óvoda postaládájába április 6-án és 16-án, 17 óráig.

Bővebb tájékoztatásért felvehetik a kapcsolatot az óvoda vezetőjével
az alábbi telefonszámon: 06-20-775-3903,
vagy Messenger üzenetben fordulhatnak
az óvodában dolgozó ismerős óvodapedagógusokhoz!


Tájékoztató és a Szándéknyilatkozat letöltése:

TÁJÉKOZTATÓ

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Általános tudnivalók

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek betöltött 3 éves korától kezdődik és ha a jogszabály másként nem rendelkezik, annak az évnek augusztus 31. napjáig tart, amelyben a gyermek a 7. életévét betölti.
Mindaddig, amíg ezt jogszabály nem korlátozza, a szülő kérésére és az óvodavezető engedélyével a gyermek 2,5 éves korától felvételt nyerhet az óvodába.
A gyermek attól az évtől válik tankötelessé, amely évnek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti.
Óvodánk nevelőtestülete minden szülőt partnerének tekint, hogy a kölcsönös őszinteség, segítőszándék és az egymást elfogadó szeretet legyen az alapja gyermekeink ellátásának, nevelésének. Ha viszont a szülők az óvodai egyházi neveléssel tartósan szembehelyezkednek, a vallásos nevelést akadályozzák, az evangélikus óvodából a gyermek kizárható.

Részletes információk

Az Városi Önkormányzat által meghatározott óvodai beíratás időpontján túl a beiratkozás egész évben folyamatos.
Az óvodába való felvétel feltétele a gyermek szobatisztasága.
A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • a szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája

  • Óvodánkba felvételt nyerhet minden kisgyermek, akinek szülei az egyházi nevelést igénylik gyermekük számára. Más felekezetű illetve meg nem keresztelt gyermek is felvehető, ha szülei az evangélikus óvodai nevelést választják. Jelentkezéskor a beiratkozás sorrendjét vesszük figyelembe, túljelentkezés esetén viszont előnyt élveznek a megkeresztelt evangélikus gyermekek.
    A beiratkozás alkalmával lehetőséget biztosítunk a szülőknek és gyermekeknek arra, hogy megismerkedjenek óvodánk életével. Emellett a tanév során több olyan programot is szervezünk (nyílt nap, játszóház...) az óvodába készülő gyermekek és szüleik számára, amikor bepillanthatnak az itt folyó nevelő munkába, ismerkedhetnek az óvónőkkel, az intézmény légkörével. Kérjük, kövessék nyomon ezeket az alkalmakat, és tiszteljenek meg látogatásukkal! Így biztosak lehetnek benne, hogy nálunk szerető, odafigyelő közösségben tudhatják majd gyermeküket nap mint nap.