Egy iskola – négy alapítvány

Picture

 

 

A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium az egyházi iskolákra jellemző módon több alapítvánnyal is rendelkezik. Ennek a szerkezetnek az oka több tényezőben lelhető fel. Egyrészt abban található meg a válasz, hogy eredetileg a Táncsics Mihály Gimnáziumban 1991-től működő evangélikus gimnáziumi tagozat támogatására jött létre a gimnáziumi alapítvány. Egy évvel később ezzel párhuzamosan az Orosházi Evangélikus Egyházközség fenntartásával önálló általános iskola indult, és ehhez kapcsolódóan egy újabb, immár általános iskolai alapítvány is létrejött. Tehát egyrészt az iskolaszerkezet változása eredményezte az alapítványok többszöröződését.

Másrészt evangélikus iskolánkban – mint az egyházi iskolák zömében – nagyon erős az intézményhez való lelki kötődés, így gyülekezetünk hajdani és jelenlegi tagjai több alapítványt is tettek. Arról itt nem is kívánok részletesebben szólni, hogy az egyházi adakozásnak milyen szép múltbeli és mai hagyománya van, tulajdonképpen ez az egyház gazdasági működésének egyik fontos támasza. Ráadásul az adományozók számára nagy jelentőséggel bír az, hogy személyesen hozzájuk, illetve az általuk választott, példaképül állított, névadó személyhez kötődik egy-egy alapítvány.

Alapítványaink részletes bemutatása:

 

 

Saját tapasztalataim alapján mondhatom, hogy iskolánkban az alapítványok szerepe több mint egy gazdálkodást segítő intézmény: az iskola lelkiségét, a mindenkori diákok és tanárok összetartozását is jelképezi, munkájuk generációkon átível, értéket teremt és megőrzi azt. Az alapítványt tevők gondoskodása nem merült ki a pénzösszeg adományozásában, hanem azóta is figyelemmel kísérik az iskolában végzett pedagógiai munkát, segítő figyelmük minden területre kiterjed. Köszönjük az iskola és a diákság iránti szeretetük minden megnyilvánulását, közömbössé váló világunkban nélkülözhetetlenek az ilyen önzetlen, az anyagi és a lelki támogatással sem fukarkodó emberek. Nem lelkészek ők, mégis az evangélium terjesztésének eszközei. Kísérje Isten gazdag áldása életüket!

Szőke-Kilián Szilvia
magyartanár