Könyvtár

Picture

 

 

Iskolánk könyvtára
 Könyvtárunk három helyiségből áll. A legnagyobb közülük 30 fő befogadására alkalmas olvasóterem, ahol videót és dvd-t is nézhetnek. Ebben a helyiségben tartjuk a könyvtári órákat is és a hétfői tanári áhítatot is. Az iskola könyvtári állománya jelenleg tankönyvekkel együtt meghaladja a 10.000 db dokumentumot. A könyvtári állomány az utóbbi években jelentős fejlődést mutat ami köszönhető a fenntartó egyházunknak és a sikeresen megírt pályázatainknak.
Könyvtárunk a Sziren integrált könyvtárkezelő programot használja. A könyvtárban 4db számítógép van internet hozzáféréssel. A 2007/2008 -as tanévben sikerült pályázat útján lecserélni régi polcainkat.

A könyvtár szolgáltatásai
Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára és csoportos foglalkozások megtartására. A könyvtárban tartandó csoportos foglalkozásokra előre meghatározott – és a könyvtárostanár által összeállított – ütemterv szerint kerül sor.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 

 • kézikönyvtári könyvek
 • folyóiratok
 • audiovizuális, elektronikus információhordozók

 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom (információk) kutatásában.

 

 • Segítségnyújtás bibliográfiák összeállításában
 • Internetes információ keresés

 

Kölcsönzés

 

 • A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
 • Dokumentumo(ka)t kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
 • Az elveszített vagy erősen megrongált könyvet, dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni vagy a mindenkori beszerzési árát megfizetni. Egyéb esetekben irányadó a 3/1975. KM-PM sz. együttes rendelet 20. és 21. paragrafusa.
 • A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti.

 

Nyitva tartás:

 

 • Hétfő: 7:30-tól 15:30-ig
 • Kedd: 7:30-tól 15:30-ig
 • Szerda: 7:30-tól 15:30-ig
 • Csütörtök: 7:30-tól 16:00-ig
 • Péntek: 7:30-tól 16:00-ig

 

Elérhetőség:

 

 • Cím: Földszint (a főbejárattól balra)
 • Tel., fax:
 • E-mail:

 

Munkatársak:
Patakfalvi János – könyvtárostanár / könyvtári informatikus/

Könyvtári katalógus:
A kikölcsönözhető könyvekről az alábbi katalógusban kereshetünk:

Tovább a katalógushoz >>>