Ingyen tankönyvek

T i s z t e l t   S z ü l ő k !

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a következő, 2011/2012-es tanévre vonatkozó normatív kedvezmény (ingyenesség) igénybevételéhez szükséges legfontosabb tudnivalókról.

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:

a) tartósan beteg (szakorvos igazolja),

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),

c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el],

d) három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).


Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.


Fontos, hogy az ingyenes tankönyvekre való jogosultságot igazoló megfelelő okiratot (ld. előbbi felsorolás!) majd a tankönyvek átvételekor (2011. augusztusában) kell igazolniuk!

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban beálló módosulásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell!

Iskolánk az ingyenes tankönyveket – hasonlóan az elmúlt tanévhez – ezúttal is az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel oldja meg, amely a visszahozott (használt) és újonnan vásárolt könyvekkel történik. Ez azt jelenti, hogy az ingyenes tankönyvek könyvtári leltárban maradnak, azokat a tanuló köteles a használat, a felkészülés befejezése után leadni! Ha az adott könyvet több tanéven át használja, tanév végén köteles azt a könyvtárosoknak bemutatni!