Ballagások a Székács Evangélikus Iskolában (videóval)

A 2019/20. tanév különleges módon zárult le, így a végzősök ballagása is különleges volt Orosházán, a Székács Evangélikus Iskolában.

2020. június 12. 12. évfolyam

https://youtu.be/OddyiJaC1iU  

letölthető változat: https://szekacslutheran-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/szekacs_weboldal_kepek1_szekacs_lutheran_hu/En-Orz9mW6hBi9AQP7raPdEB732LXbMgozTdu79dE-zR4w?e=Iolp3I

2020. június 13. 8.b osztály

https://youtu.be/4U7qsRuNgQo

letölthető változat: https://szekacslutheran-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/szekacs_weboldal_kepek1_szekacs_lutheran_hu/EiDC-_84Y71AlJ_dVUskX8YB9BfyWpO0w1wJRzF6lzlgkw?e=Qcehfa

Június 12-én, pénteken délután 17 órára érkeztek meg az orosházi evangélikus templomba a 12. osztályt végzett gimnazisták és meghívottjaik. Az előírások szerint kézfertőtlenítés után, maszkban léphettek be a templomba, és foglalhatták el a kijelölt helyeket, minden család képviseletében két vendég jöhetett el az ünnepségre.

A ballagást is pótló ünnepségen megkapták a tarisznyát, majd egyenként vonultak be a 12/4 és a 12/6 osztály tagjai. Az oltár elé érkezve az érettségi elnöktől átvették az érettségi bizonyítványt, az osztályfőnöktől a középiskolai bizonyítványt, az igazgatótól pedig az evangélikus egyház és az iskola hagyományos ajándékait, Varga Gyöngyi: Élők földje c. áldáskönyvét és egy Luther-rózsa kitűzőt.

Mivel a rendkívüli helyzetben a ballagás időpontjában már lezajlottak a szóbeli érettségik is, ezért ez az alkalom egyben az érettségi vizsgák eredményhirdető értekezlete is volt. Így a megszólalás először az érettségi elnököket illette: Árusné Erős Krisztina és Keresztes Ferenc értékelték a 12/4 és a 12/6 érettségi vizsgáját, és adták át útra bocsátó gondolataikat. Majd a ballagó 12.-esek nevében Krcsméri János következett, a ballagtató 11.-esek nevében Rajki Róbert pedig búcsúzott el. A beszédek sorát végül Nagy Róbert igazgató zárta, melynek keretében köszöntötte a DÖK-elnökként búcsúzó Szigethy Pétert is, illetve megköszönte a szülői közösség legaktívabb tagjainak munkáját.

Az oltár előtt áldásra félkörívben felsorakozó Bocskai-mellényes fiatalok látványa valószínűleg sokáig megmarad a jelenlevők emlékeiben. Felegyi-Németh Mária iskolalelkész Isten áldásával bocsátotta útra az érettségizett diákokat, akik a Himnusz eléneklése után elköszöntek egymástól és tanáraiktól, majd a templomkapun kilépve elindultak a „nagybetűs életbe”.

Június 13-án, szombaton 10 órakor kezdődött a 8. osztályosok ballagási ünnepsége, ám a megszokotthoz képest új helyszínen, a szépen feldíszített orosházi evangélikus templomban gyülekeztek össze a résztvevők. Szájmaszkban, a bejáratnál a kötelező kézfertőtlenítéssel élve elfoglalták a családok a számukra kijelölt helyeket a padsorokban.

Halk orgonaszó kíséretében a 8. osztályosok osztályfőnöke, Kovácsné Misurda Ilona lépett először az oltár elé, neki Nagy Róbert igazgató adta át a tarisznyát. Majd sorban jöttek a diákok, akik a búcsúzó osztályfőnöktől megkapták a ballagási tarisznyát és egy személyre szóló igét is útravalóul, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyház ajándékát, egy áldásokat tartalmazó könyvet.

A különleges helyzetben a ballagók a családjaik mellett foglaltak helyet, és ott hallgatták meg a búcsúztató beszédeket diáktársaiktól és az igazgatótól. Osztályfőnökük külön mondott köszönetet minden szülőnek, és ajándékot adott át Szántai Anikónak, aki a legtöbbet segített neki a szülők közül. Végül Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk c. versével.

Az ünnepség végén iskolalelkészeink szólították az oltár elé a fiatalokat. Szigethy Szilárd imádsága után Felegyi-Németh Mária útra bocsátó áldása következett. A Himnusz eléneklésével zárult az ünnepség, mely formájában szokatlan volt, de tartalmában talán még gazdagabb, mint egy hagyományos nyolcadikos ballagás.