Bajor testvérkapcsolat
Első alkalommal 1997-ben látogattak óvodánkba Németországból a Bajor Tartományi Egyház képviselői és az általuk magyarországi szolgálatra kiküldött munkatárs, Sabine Wiegmann lelkésznő. Az itt folyó munka alapján döntöttek a testvér egyházi kapcsolatok kibővítéséről a Bajor Tartományi Egyház vezetői, és ennek alapján a magyarországi evangélikus óvodák közül az orosházi "Hajnal" Evangélikus Óvodát választották modell óvodának. Ez fontos szakmai és anyagi előrelépést jelentett nekünk, hiszen ettől az időponttól kezdve folyamatosak voltak a szakmai konzultációk közöttünk, de emellett komoly anyagi támogatást is kaptunk a német testvérektől. A bajor egyház adományából sikerült felújítani óvodánk épületét, a vizes blokkokat, a csoportszobákat, illetve az udvar átépítése, korszerűsítése is megtörtént 1998 - 2001 között.

Természetesen a kiváló magyar óvodapedagógiai, egyházi nevelési tapasztalatokat nem mellőzve, sikerült a helyi óvodai programba beépítenünk a bajor továbbképzéseken elsajátított, korszerű nevelési eljárásokat, tanulási formákat, mellyel modell óvodaként szakmai munkánk is komoly elismerést kapott. Ezeket az új nevelői eljárásokat szakmai napok keretében igyekeztünk továbbadni a magyarországi testvér óvodák pedagógusainak is.
Több évre visszatekintő, folyamatos kapcsolatunk a orthenburgi óvodával alakult ki, melyet a német pedagógusokkal együttes szakmai továbbképzések által, kölcsönös látogatással erősítünk, teszünk a mai napig élővé.


 

2008. SOPRON

2008 őszén Sopronban volt alkalmunk találkozni egy közös, bajor-magyar óvodapedagógusi konferencián. A szakmai találkozó az integrált nevelés valláspedagógiai, pedagógiai kérdéseit járta körül. A konferencián készült képek megtekinthetők a képgalériában.

2009. RUHPOLDING

2009 őszén Ruhpoldingba látogattunk, ahol az óvoda és a szülők kapcsolata témában hallgattuk meg egymás tapasztalatait és próbáltunk egymás segítségére lenni ezen a területen. A találkozón készült képek megtalálhatók a képgalériában.

2010. OROSHÁZA
BAJOR - MAGYAR EVANGÉLIKUS ÓVODAI KONFERENCIA

Október 24-27 között Bajor-Magyar Evangélikus Óvodai Konferenciának adott otthont városunk, evangélikus óvodánk szervezésében. A konferencia helyszínéül a gyopárosi Gyopár Klub Hotel szolgált. A bajor-magyar testvérkapcsolatnak köszönhetően több magyar evangélikus óvoda ápol partnerkapcsolatot bajorországi evangélikus óvodával.
Óvodánk testvérintézménye 2003. óta az Ortenburgi Evangélikus Óvoda.
A testvérkapcsolatot ápoló óvodák képviselőinek minden évben alkalmuk nyílik az egymással való találkozásra, évente váltakozó bajor illetve magyar helyszínen. Két évvel ezelőtt az előző magyar helyszínen, Sopronban találkozhattunk a bajor kolléganőkkel, a tavalyi évben pedig Ruhpoldingban szervezték meg a találkozót. A konferenciákat a két egyház központi irodájának illetékes szakreferensei koordinálják és határozzák meg a találkozók helyszínét illetve szakmai témáját.
Ebben az évben a Születéstől az óvodáig című témában zajlott a továbbképzés.
Bajor részről Prof. Frieder Harz a Nürnbergi Evangélikus Pedagógiai Főiskola professzora tartott előadást, illetve azok a bajor intézményvezetők számoltak be tapasztalataikról, akik bölcsődés és óvodás korosztály nevelésével egyaránt foglalkoznak - hiszen Németország több tartományában e két korosztály nevelése egyazon intézményekben történik.
A magyar evangélikus egyház nem működtet bölcsődét, illetve egységes bölcsőde és óvodát, ezért a magyarországi bölcsődei nevelés viszonyairól, körülményeiről Acsainé Végvári Katalin, a Bölcsődei Módszertani Intézet elnöke beszélt. Valamint Bánkiné Révész Adrienn tartott előadást a városunkban általa vezetett zenei foglalkozásokról:
 • az evangélikus óvodában már 2 éve rendszeresen működő Zenevár elnevezésű babazene foglalkozásról, amelyre kéthetente, délutánonként gyűlnek össze a 0-3 éves korosztályú kisgyermekekkel az édesanyák
 • a Petőfi Művelődési Központban heti rendszerességgel délelőttönként vezetett Kerekítő ölbeli játékklubról
 • Minimóka várandósklubról, amely szintén hetente várja a művelődési központba a várandós kismamákat
 • és az evangélikus gyülekezeti házban kéthetente vasárnap 10 órakor megtartott Tipegő Istentiszteletről, amelyre 0-5 éves korú kisgyermekekkel várják a fiatal családokat.
 • A találkozón magyar és német gyermekdalok és mondókák csere-beréjére is sor került.
  A konferenciákon a szinkrontolmácsolást egyházunk országos irodájának felkérésére évek óta Révész Rita Boglárka végzi.
  A vendégek ellátogattak az óvodánkba, ahol a gyermekek kedves kis előadással, néptánc csokorral kedveskedtek nekik. Megtekintették az evangélikus templomot és a város nevezetességeit. Kirándulást tettünk a kardoskúti Fehér-tónál és a pusztán. Fakultatív programlehetőségként a vendégek nagy része élt a gyopárosi élményfürdő kínálta kikapcsolódás lehetőségével.
  A konferencia hasznos szakmai tapasztalatcserét és az áldott együttlétben megélt közösség ajándékát nyújtotta a több mint 30 résztvevő számára. Az eseményről készült képek megtekinthetők a képgalériában.
  "Ó, mily szép, mily gyönyörűséges a testvérekkel egységben lenni..." (ÚÉ)