Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
DÖK

 

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Diákönkormányzatának

Munkaterve


2015/2016

 

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét." /Gal 6,2/

 

 

 

 „Aki mást felüdít, maga is felüdül." (Péld 11.25)

 

Iskolánk diákönkormányzata, a DÖK, alulról építkező, keresztény elvekre épülő közösségi szervezet, tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

Feladatul tűztük ki az iskola diákságának érdekképviseletét, érdekvédelmét, az iskola szellemiségéhez igazodva a keresztény értékek közvetítését, az iskolai közösségi élet szervezését, minél színvonalasabbá tételét, a diákságot érintő valamennyi program segítését, népszerűsítését és karitatív tevékenységet is.

 

Havi összejöveteleinken kéréseinket, javaslatainkat terjesztjük elő, melyre közös megoldást igyekszünk találni.

A DÖK diákvezetősége állandó tagokkal ülésezik, és így a feladatokat sokkal hatékonyabban tudjuk beosztani és megoldani.

A DÖK magját az IDB /Iskolai Diákbizottság/ tagok jelentik, ők osztályonként 1-1 fő, ők rendelkeznek az osztályuk képviseleti és szavazati jogaival, ők a fő szervezők.

 Ezen kívül a DÖK-ösök, osztályonként 1-1 fő, pedig mindebben segédkeznek.

A gimnazisták IDB tagjai rendszeresen képviselik iskolánkat városi, megyei és országos ifjúsági fórumokon.

A 2002/2003-as tanévtől kezdődően a nagy rendezvényeket három korcsoportban tartjuk: az alsó tagozatosoknak, a felsősöknek és a gimnazistáknak. Ezt a már bevált felosztást e tanévben is szeretnénk megtartani. Az általános- és középiskolai diákok rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában  a dökösökön kívül osztályközösségek is besegítenek.

 

Éves ütemtervünkben havi lebontásban szerepelnek a programok, melyek a diákok ötleteit, igényeit tartják szem előtt és szervező tudásukra épül. Az e tanévre tervezett programjaink a következők

 

 

A DÖK tervezett programja a

2015/2016-os tanévben

 

 

Időpont

Programok 2015/2016

Segítők

Szeptember 7.            

Alakuló ülés

DÖK képviselők

Szeptember vége

Őszi focibajnokság

DÖK vezetőség

 

Okt. 2.

Móricka-bál

10/6+10/4

Okt. 9.

Papírgyűjtés + DISCO

7.o+ 7/6

Nov.

GYIÖK választás

Választási -és szavazatszámláló bizottság tagjai

November 2.

DÖK gyűlés

DÖK-ösök

November 6.

Vetélkedő, 1. forduló - ALSÓ +FELSŐ+GIMI

DÖK -ösök+ osztályok csapatai

December 4.

Mikulás kézműves - ALSÓ (14:00--16:00)=

8.o

December 7.

DÖK gyűlés

DÖK gyűlés

Utolsó héten decemberben

(14-18)

Karácsonyi vásár

6. a és b osztály

December 17. 16:30

Adventi éneklés

Mindenki

Január 11.

DÖK gyűlés

DÖK-ösök

Január 29.

Farsang

ALSÓ +FELSŐ+GIMI

9/4 és 9/6

Februàr 22.

 

Közgyűlés 2-12 osztály-évfolyamonként

DÖK vezetőség

DÖK-ösök

Március 10.

Vetélkedő, 2. forduló

ALSÓ +FELSŐ+GIMI

DÖK-ösök +osztályok csapatai

Április 15.

 Sportdélután

8/6

Május 13.

Papírgyűjtés, DISCO

8.o 8/6

Május 21.

Suli bál

9/6+dökösök

Május vége

Tavaszi focibajnokság

DÖK vezetőség

 

Június 15.

DÖK nap

DÖK-ösök+mindenki

 

 

Az alakuló ülésen „swot analízis"-t végeztünk. Csoportokban, majd közösen gondolkodtunk azon

  -  miben vagyunk jók

  -  miben nem vagyunk jók

  -  hogyan lehetnénk jobban

  -   hogyan ne legyünk rosszabbak

 

Az idei tanév  fontos feladata a városi képviselők megválasztása lesz.

Remélem sikerül méltó utódokat találni a városi tisztségek ellátására.

Az idén is pályázunk az ÖKO iskolai címre. Az ökoteam-es megbeszélésen az ökojárőrség megújítását és a hulladékgyűjtés lebonyolítását vállaltuk. Az első félévben az ötödikeseket a másodikban a negyedik évfolyamot szeretném a járőri feladattal megbízni.

Terveink szerint részt veszünk az evangélikus iskolások számára megrendezett diákparlamenten Balatonszárszón. Reménység szerint erőt, ötleteket és új kapcsolatokat nyerhetünk belőle.

A diákélettel kapcsolatos információk áramlását szolgálja a DÖK HÍRMONDÓ  faliújság.

A karitatív tevékenységet is feladatának érzi a diákönkormányzat. Adományokat, ruhát, könyvet,kupakot gyűjtünk az idén is.

20 éves az iskolánk, mint evangélikus intézmény. Az ünneplésnek mi is részesei szeretnénk lenni, így az activity bajnokságot ennek a szellemében szervezzük.

Mindenfajta iskolai rendezvény toborzásában, szervezésében és lebonyolításában is segítő kezet kívánunk nyújtani.                                                                             

A mindennapos testnevelésben a DÖK is szeretné feladatot vállalni, sportdélutánok szervezésével, szakkörök, sportkörök népszerűsítésével.

Az önszerveződő  focibajnokság elindítására is sor kerül az idei tanévben is.

A hagyományos februári DÖK közgyűlést együtt bonyolítjuk le, úgy,hogy az évfolyamok közösen készülnek. A köszönő szavak után a diákok véleményezési és javaslattételi jogukkal élve mondják el gondolataikat, melyre az iskola vezetői válaszolnak. Újítás az idén a dökösök beszámolója lesz.

A tanév utolsó eseménye a DÖK nap, melyen az idén is valamilyen újdonsággal kedveskedve szeretnénk megrendezni.

 Szép hagyomány, hogy a ballagó 12-eseknek közül a legaktívabb tagoknak ajándékkal köszönjük meg munkájukat a tanévzárón.

 

A DÖK diák vezetősége:

 

Vezető: Szász Dániel 11/6

helyettes - gimnázium: Fáber Győző 12/4

helyettes - általános iskola: Palacsik János 6.b

János ebben a tanévben, mint tanuló fog részt venni, felkészítvén őt a vezetői szerepre.

 

Az osztályok IDB és DÖK képviselői:

 

2.a:Tompa Bence, Lövei Gábor

2.b: Tóth Lina, Móricz Nikolett

3.a:Illyés Cintia, Horváth Anna

3.b Benkő Máté, Deák Sára

4.a: Balázs Bernadett, Török Virág

4.b: Celuska Viktória, Libus Loretta

5.a: Karsay Panna, Remzső Levente

5.b: Kecskés Judit, Varga Anna

6.a:, Bubla Levente

6.b: Palacsik János, Ribárszki István

7.o.: Szabó Regina, Brlázs Gerda

7/6: Nagy Luca, Nyári Boglárka

 8.o.: Sebestyén Tímea, Maczkó Szimonetta

8/6: Lászik Jázmin, Nagy Eszter

9/4:Berta Dávid, Jónás Zoltán

9/6: Janicsek Dorka, Hári Csenge

10/4 :Németh Kevin

10/6 : Sebestyén Gábor, Németh Dániel

11/4: Szemenyei Zoltán

11/6: Szász Dániel

12/4: Fáber Győző

12/6: Gyurcsik Dóra

 

A DÖK gyűlések időpontjai:

  • Minden hónap első hétfője az osztályok képviselőinek 14:15, 7/6-os terem
  • IDB gyűlés bármikor összehívható

 

 

 

                                 Fazekasné Jankov Ildikó
                     DŐK segítő tanár

 

 
Kapcsolódó oldalak:
» Diáksarok
» Iskolánk diák-klubja