DÖK

 

  DIÁKÉLET

  A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2018-2019-ES MUNKATERVE

 

 

Jézus mondja: "Kövess engem" (Máté 9,9)

Iskolánk diákönkormányzata, a DÖK, alulról építkező, keresztény elvekre épülő közösségi szervezet, tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

Feladatul tűztük ki az iskola diákságának érdekképviseletét, érdekvédelmét, az iskola szellemiségéhez igazodva a keresztény értékek közvetítését, az iskolai közösségi élet szervezését, minél színvonalasabbá tételét, a diákságot érintő valamennyi program segítését, népszerűsítését, kapcsolattartást és együttműködés a városi Gyermek és Ifjúsági önkormányzattal és karitatív tevékenységet is. 

Havi összejöveteleinken kéréseinket, javaslatainkat terjesztjük elő, melyre közös megoldást igyekszünk találni.

A DÖK diákvezetősége állandó vezetőségi tagokkal ülésezik, és így a feladatokat sokkal hatékonyabban tudjuk beosztani és megoldani.

A DÖK magját az IDB /Iskolai Diákbizottság/ tagok jelentik, osztályonként 1-1 fő, ők rendelkeznek az osztályuk képviseleti és szavazati jogaival, ők a fő szervezők.

 Ezen kívül a DÖK-ösök, osztályonként 2-2fő, pedig mindebben segédkeznek. Az idei tanévtől ők nem állandó személyek, hanem minden gyűlés alkalmával más-más diákok, így a tanévben mindenkire rákerülhet a sor, remélvén, hogy kedvet kapnak a diákéletben való aktív közreműködéshez.

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat /a GYIÖK/ helyettese iskolánk tanulója Podhorszky Viktória Anna, képviseli iskolánkat városi és megyei ifjúsági fórumokon.

Rendezvényeket három korcsoportban tartjuk: az alsó tagozatosoknak, a felsősöknek és a gimnazistáknak. Ezt a már bevált felosztást e tanévben is szeretnénk megtartani. Az általános- és középiskolai diákok rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában a dökösökön kívül osztályközösségek is besegítenek. Az idei tanévben minden felsős és gimnazista osztály kap feladatot.

 

 

A DÖK tervezett programja a 2018/2019-es tanévben

 

 

Időpont

Programok 

Segítők

Szeptember 10. 

Alakuló ülés: tisztújítás, éves program összeállítása

IDB tagok, DÖK vezetők, képviselők

Szeptember 21-23.

Evangélikus Diákparlament

Piliscsaba

DÖK vezetőség: Szigethy Péter, Hegedűs Regina, Török Virág

Szeptember 27.

Móricka-bál

10/6+10/4

Szeptember 19-től október 18-ig

Őszi focibajnokság

ALSÓ+FELSŐ

Szigethy Péter

Október 1. 

DÖK gyűlés

DÖK képviselők

Október 11-14

72 óra

Mindenki

Október 5.

Őszi hulladékgyűjtés (kupak + papír)

8.o+8/6

Október vége

Kardoskút-madárvonulás

kerékpáros kirándulás

DÖK vezetők + ÖKO munkacsoport

November 5.

DÖK gyűlés

DÖK képviselők

November 8.

Vetélkedő: „Honfoglaló"

DÖK-ösök+ osztályok csapatai

December 3.

DÖK gyűlés

DÖK képviselők

December közepe

Gyűjtés az OKIK klubbal (Nagyszalonta)

Mindenki

December 6.

Mikulás kézműves délután-

ALSÓ

8.o

December 17-21.

Karácsonyi vásár

6.a +6.b

December 20.

Adventi lépcsős éneklés

Mindenki

Január 7.

DÖK gyűlés

DÖK-képviselők

Február 4.

DÖK gyűlés

DÖK-képviselők

Február 15.

Farsang -

ALSÓ+FELSŐ+GIMI

9/4 és 9/6

Február 25.

Közgyűlés 2-12 osztályévfolyamonként

DÖK vezetőség + osztályok képviselői

Március 4.

DÖK gyűlés 

DÖK-képviselők 

Március 28.

Vetélkedő: „Honfoglaló"

DÖK-ösök+ osztályok csapatai

Április 8.

 DÖK gyűlés 

DÖK-képviselők 

Április 24. - május 30.

Tavaszi focibajnokság 

Szigethy Péter+ Zsoldi Lajos+ Jeszenszky László

Május 13.

DÖK gyűlés 

DÖK-képviselők 

Május vége

Tavaszi hulladékgyűjtés

7.o-7/6

Június 14.

DÖK nap

DÖK vezetőség+ mindenki

 

 

„Kövess engem": szól az igei felszólítás. Nagy megnyugtatás számomra és remélem a diákközösség számára is, hogy nem egyedül vagyunk elküldve, hanem maga Jézus megy előttünk, akit követhetünk, példaként, mutatva az utat.

 Az idei tanévben is sor került tisztújításra, hisz Palacsik János számos más elfoglaltsága miatt lemondott a helyettesi tisztségéről. Hála Istennek önként jelentkezett Hegedűs Regina a 8/6ból, aki az első gyűlésen bemutatkozott, több javaslattal is előállt és így meg is választották gimnáziumi helyettesnek. 

Cél minél több diák bevonása a közösségi munkába, /programszervezéssel, önkéntes munkával/ az évfolyamok közötti kommunikáció erősítése, terhek arányos elosztása lesz.

Az első ülésen csapatépítő játékkal /DÖK BINGÓ/kezdtünk, hogy jobban megismerjük egymás érdeklődési körét, ötleteit, vállalásait, melyeket fel tudjuk használni a programszervezés során.

 

                      Az iskolai öko csoportnak a diákönkormányzat is tagja. Az idén újból megpróbálkozhatnánk az öko járőrséggel, hisz az örökös ökoiskola címre pályázunk. Talán bevehetnénk az ügyeletesek munkakörébe, vagy megbízhatnánk a hetedik b-seket, lekötvén az energiájukat.  Ötletekkel és a munkánk felajánlásával kapcsolódtunk be a csoport munkájába és a ránk bízott feladatot igyekszünk jól elvégezni.(Madárvonulás-Kardoskút)

A karitatív tevékenységet is feladatának érzi a diákönkormányzat. Adományokat, tartós élelmiszert gyűjtünk majd, kapcsolatot tartva az OKIK klub vezetőjével Bánkiné Dr. Borbély Máriával.

       Az idén is meghívást kaptunk az Evangélikus Diákparlamentre, így nagy örömmel utazunk a Piliscsabára a diákvezetőség tagjaival, megosztva „jógyakorlatainkat" és ötleteket merítve más evangélikus iskolák programjaiból.

          A Móricka-bál fontos eleme az iskolai életnek, hisz ekkor kerülnek felavatásra a gimnázium kilencedikes tanulói vicces, játékos formában.

         Az őszi és tavaszi hulladékgyűjtésen papírt és kupakot is gyűjtünk, melyet beteg gyerekeknek továbbítunk.

Mindenfajta iskolai rendezvény szervezésében, lebonyolításában, ismertetésében és népszerűsítésében is segítő kezet kívánunk nyújtani (pl. Székács, Pünkösdi-gála, 72 óra, Márton bál

            stb.)

 

 Szeretnénk kihasználni az új sportpályát, sportdélután, focibajnokság szervezésénél, összedolgozva a testnevelőkkel. A kültéri sakkot is a diákság használatába állítanánk. A tavalyi terv az volt, hogy minden nap 1-1 alsós évfolyam használhatja, pénteken pedig a felsős napközisek, osztályonként 2-2 felelős diák bevonásával. Talán az idén sikerül megvalósítani.

Igyekszünk minden évben új vetélkedőt bevezetni. A" Honfoglaló" november és március hónapokban, a televíziós műsor elemeinek felhasználásával, társas játék segítségével kerül megrendezésre.

A Mikulás kézműves délután az idén is a nyolcadik osztály reszortja lesz.

Adventkor, a lépcsős éneklés szolgálata kedves ajándék a város felé.

A karácsonyi vásár marad a hatodikosok feladata, finomságokkal, apró ajándékokkal és az idéntől újrahasznosított termékekkel.

 

 

A hagyományos februári DÖK közgyűlést együtt bonyolítjuk le, úgy, hogy az évfolyamok közösen készülnek. A köszönő szavak után a diákönkormányzat vezetősége egy prezentáció segítségével beszámol az első féléves munkáról és tájékoztat a további tervekről is.  Ezt követően a diákok véleményezési és javaslattételi jogukkal élve mondják el gondolataikat, melyre az iskola igazgatója válaszol.

Farsangot a régi menetrend szerint, két korcsoportban rendezünk alsó és felsős-gimis évfolyamoknak. Tavalyi bevált kezdeményezés, hogy az alsósok osztályonként farsangolnak közös discóval. A felsősök és a gimnazisták osztályprodukciókkal készülnek, mellyel közelebb hozhatjuk egymáshoz az évfolyamokat, erősíthetjük osztályközösségeket. Ökoiskolaként, „ökojelmez" kategóriát is indítanánk a jelmezversenyen.

A suli-bál szükségességét átgondolásra bocsájtottuk és egy későbbi gyűlésen szavazzuk meg.

Szép hagyomány, hogy a ballagó 12-eseknek közül a legaktívabb tagoknak ajándékkal köszönjük meg munkájukat a tanévzárón. /DÖK toll/.

Lényeges az egymás közötti kommunikáció, melynek egyik színtere a DÖK HÍRMONDÓ faliújság, ahol minden, a diákélettel kapcsolatos információ teret fog kapni az idén is.

A diákélet szervezésében fontos a kapcsolattartás diák-diák és diák - pedagógus között is, hisz ez a gördülékeny szervezés alapfeltétele így az idén is jó lenne, ha minden gyűlés után az osztályfőnökök meghallgatnák a dökösök beszámolóját. 

A tanév utolsó eseménye a DÖK nap, melyre -figyelembe véve a diákság igényeit- mindannyian készülünk.

 

A DÖK diák vezetősége: Vezető: Szigethy Péter 11/6

 

helyettes- gimnázium: Hegedűs Regina 8/6 helyettes- általános iskola: Török Virág 7.a GYIÖK képviselő: Podhorszky Viktória Anna 11/6

A DÖK gyűlések időpontjai:

  - Minden hónap első hétfője az IDB és az osztályok küldötteinek, 14:15, 7/6-os terem

  - IDB gyűlés bármikor összehívható.

Fazekasné Jankov Ildikó

Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

 
Kapcsolódó oldalak:
» Diáksarok
» Iskolánk diák-klubja