Négyosztályos gimnázium

Négyosztályos gimnázium

Tagozatkód: 0001

 

 

Az érettségi bizonyítvány megszerzésével felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásra, illetve felsőfokú szakképzésre, való jelentkezésre készítjük fel a diákokat.

 

 

 o Minden évfolyamon felekezet szerinti hitoktatás folyik, mely nemcsak a kultúra, a műveltség szempontjából fontos, hanem emberségre, erkölcsösségre nevel.

 

 o Emelt- és középszintű érettségire felkészítéssel segítjük tanulóink továbbtanulását.

 

 o Kiemelten kezeljük az anyanyelv oktatását.

 

 o Az idegen nyelv oktatása csoportbontásban: angolból és németből

 

 o Tanulóink megszerezhetik középfokú nyelvvizsga bizonyítványukat.

 

 o Minden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk az informatikát.

 

 o A diákklub segít a szabadidő igényes eltöltésében.

 

 o Kollégiumi elhelyezés megoldható.

 

 

 

 

Felvételi vizsga nincs.

Felvétel: tanulmányi eredmény alapján (alsó szint: 3,50), a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeit, a közismereti tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika) osztályzatait számítjuk be.

 

                                   Nyílt nap: 2017. december 1.   800-tól 1100 óráig
Kapcsolódó oldalak:
» Képzési formák 2017/2018
» Általános iskolai képzés 2017/2018
» Hatosztályos gimnáziumi képzés 2017/2018
» Felvételi eljárás rendje 2017/2018
» Felvételi tájékoztató 2017/2018