Négyosztályos gimnázium

Négyosztályos gimnázium

Tagozatkód: 0001

 

 

 

Az érettségi bizonyítvány megszerzésével felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásra, illetve felsőfokú szakképzésre, való jelentkezésre készítjük fel a diákokat.

 

 o  Minden évfolyamon felekezet szerinti hitoktatás folyik, mely nemcsak a kultúra, a műveltség szempontjából fontos, hanem emberségre, erkölcsösségre nevel.

 o  Emelt- és középszintű érettségire felkészítéssel segítjük tanulóink továbbtanulását.

 o  Kiemelten kezeljük az anyanyelv oktatását.

 o  Az idegen nyelv oktatása csoportbontásban: angolból és németből

 o  Tanulóink megszerezhetik középfokú nyelvvizsga bizonyítványukat.

 o  Minden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk az informatikát.

 o  A diákklub segít a szabadidő igényes eltöltésében.

 o  Kollégiumi elhelyezés megoldható.

 

 

 

 

 

Felvételi vizsga nincs.

 

Felvétel: tanulmányi eredmény alapján történik (alsó szint: 3,50 felett)

 

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeit, a közismereti tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika) osztályzatait számítjuk be.

 

 

Nyílt nap: 2018. november 30.   800-tól 1100 óráig

 

 
Kapcsolódó oldalak:
» Képzési formák 2018/2019
» Általános iskolai képzés 2018/2019
» Hatosztályos gimnáziumi képzés 2018/2019
» Felvételi eljárás rendje 2018/2019
» Felvételi tájékoztató 2017/2018