Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Hatosztályos gimnázium

 

Tagozatkód: 0003

 

A hatosztályos gimnáziumunkba szeretettel várjuk azokat a diákokat, akik iskolánkat választják, és nálunk kívánják folytatni tanulmányaikat egészen az érettségiig. Tanítványainkat felsőoktatási intézményekben történő tanulmányokra készítjük fel.

 

 o A tanulók olyan közösségben nőhetnek fel, ahol megtanulhatják a tolerancia, az egymás mellett élés különböző formáit.

 

 o Iskolaváltás nélkül folytathatják tanulmányaikat 8. osztály után.

 

 o Az évfolyamokon felekezet szerinti hitoktatás folyik, mely nemcsak a kultúra, a műveltség szempontjából fontos, hanem emberségre, erkölcsösségre nevel.

 

 o Emelt- és középszintű érettségire felkészítéssel segítjük tanulóink továbbtanulását.

 

 o Kiemelten kezeljük az anyanyelv oktatását.

 

 o Emelt óraszámú idegennyelv-oktatás angolból és németből.

 

 o Tanulóink megszerezhetik közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványukat.

 

 o Minden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk az informatikát és az idegen nyelvet.

 

 o 9. évfolyamtól látogatható a diákklub.

 

 o Kollégiumi elhelyezés megoldható.

 

 

Felvételi vizsga nincs.

Felvétel: tanulmányi eredmény alapján (alsó szint:4,00) a 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi eredményeit, a közismereti tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika) osztályzatait számítjuk be.

 

 
Kapcsolódó oldalak:
» Képzési formák 2017/2018
» Általános iskolai képzés 2017/2018
» Négyosztályos gimnáziumi képzés 2017/2018
» Felvételi eljárás rendje 2017/2018
» Felvételi tájékoztató 2017/2018