Hatosztályos gimnázium

 

Tagozatkód: 0003

 

 

A hatosztályos gimnáziumunkba szeretettel várjuk azokat a diákokat, akik iskolánkat választják, és nálunk kívánják folytatni tanulmányaikat egészen az érettségiig. Tanítványainkat felsőoktatási intézményekben történő tanulmányokra készítjük fel.

 

 

 

 o  A tanulók olyan közösségben nőhetnek fel, ahol megtanulhatják a tolerancia, az egymás mellett élés különböző formáit.

 

 o  Iskolaváltás nélkül folytathatják tanulmányaikat 8. osztály után.

 

 o  Az évfolyamokon felekezet szerinti hitoktatás folyik, mely nemcsak a kultúra, a műveltség szempontjából fontos, hanem emberségre, erkölcsösségre nevel.

 

 o  Emelt- és középszintű érettségire felkészítéssel segítjük tanulóink továbbtanulását.

 

 o Kiemelten kezeljük az anyanyelv oktatását.

 

 o  Emelt óraszámú idegennyelv-oktatás angolból és németből.

 

 o  Tanulóink megszerezhetik közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványukat.

 

 o  Minden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk az informatikát és az idegen nyelvet.

 

 o  9. évfolyamtól látogatható a diákklub.

 

 o  Kollégiumi elhelyezés megoldható.

 

 

 

 
Kapcsolódó oldalak:
» Képzési formák 2018/2019
» Általános iskolai képzés 2018/2019
» Négyosztályos gimnáziumi képzés 2018/2019
» Felvételi eljárás rendje 2018/2019
» Felvételi tájékoztató 2017/2018