Általános iskola

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól."

 

(Péld 22,6)

 

 

A fenti ige útmutatása alapján igyekszünk nevelni és oktatni a ránk bízottakat a nekik megfelelő módon, szeretettel és játékosan.

A felvételt nyert tanulóknak iskola előkészítő foglalkozásokat szervezünk. Ekkor ismerkedhetnek meg egymással, a tanító nénikkel és iskolánkkal. Változatos témájú foglalkozásokkal igyekszünk élményszerűvé varázsolni ezeket az alkalmakat is.

Iskolánkban évfolyamonként két párhuzamos osztály működik. Szakmailag jól felkészült, tapasztalt tanítók várják a gyermekeket.

Magyar nyelv és irodalom órákon az olvasási- és írásproblémák megelőzését és kiküszöbölését kiválóan szolgáló Meixner-féle módszerrel dolgozunk. A szótagoló olvasás tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk az élőbeszéd és a helyesírás fejlesztésére.

Az alsó tagozatos matematika tanítás feladata a tevékenységeken, gyakorlati tapasztalatokon keresztül alapvető matematikai ismeretek elsajátíttatása, alapkészségek kialakítása, gondolkodási módszerek alapozása.

A kompetencia-alapú oktatással és a tantermeinkben megtalálható IKT-eszközökkel igyekszünk megfelelni a hatékony és élményszerű tanítás követelményének. 

Az idegen nyelv (angol és német) oktatása az életkornak megfelelően sok mozgással, énekkel, játékosan történik. 

A logikai képességek fejlesztéséhez kiválóan hozzájáruló sakk órarendi szintre emelése.

Minden kisgyermek órakeretbe épített néptánc oktatásban részesül.

Változatos szakköri és sportfoglalkozások biztosítják a tehetséggondozást, a szabadidő tartalmas eltöltését.

Általános pedagógiai törekvéseinket iskolapszichológus segíti. A felzárkóztatás és tehetséggondozás mellett több területen is kiegészíti munkánkat.

Iskolalelkészünk jelenlétével, szolgálatával erősíti keresztyén nevelő munkánkat. Hitoktatásban a tanórák keretén belül minden diákunk saját vallásának megfelelően részesül.

    Nevelésünk Isten igéjére épül. Éppen ezért törekszünk arra, hogy szeretettel, de ugyanakkor a szükséges rend megtartásával, a keresztyén értékek megbecsülésére neveljük tanulóinkat.

 

 

 
Kapcsolódó oldalak:
» Képzési formák 2018/2019
» Hatosztályos gimnáziumi képzés 2018/2019
» Négyosztályos gimnáziumi képzés 2018/2019
» Felvételi eljárás rendje 2018/2019
» Felvételi tájékoztató 2017/2018