Képzési formák

 

Kedves Szülők!


 

 

A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a város egyetlen olyan egyházi iskolája, ahol az óvodától a 12. osztályig tanulhatnak a gyerekek. Az államosítást követő több mint 40 éves kényszerszünet után 1992-ben nyílhatott meg újra az evangélikus iskola, hogy benne a hagyományok tisztelete, a színvonalas oktatás, a tehetséggondozás, a keresztény nevelés újraéledjen.

 

Az iskola azóta egyre bővült. 2010 - ben készült el az új épület. Az oktatás jó tárgyi feltételeit a fizika-kémia előadó, a rajzterem és nyelvi laborok, valamint a könyvtár biztosítják. Minden tanteremben van interaktív tábla.

2017 szeptemberében átadásra került a pályázati forrásból megújult sportpálya és kerékpártároló.

 

Iskolánk 2011-ben Tehetségpont lett, 2012-ben elnyerte az ökoiskola címet, 2018 tavasza óta pedig viselhetjük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.

 

Intézményünk egyedülállóan szép természeti környezetben, tágas, jól felszerelt iskolaépületben fogadja a diákokat.

 

 

12 évfolyamos oktatási intézményünkbe szeretettel várjuk és hívjuk

 * a nagycsoportos óvodásokat az első osztályainkba,

 * a hatodik osztályos tanulókat, akik hatosztályos gimnáziumi osztályban folytathatják nálunk tanulmányaikat,

 * a nyolcadikos diákokat négyosztályos gimnáziumi osztályunkba.

 

Az iskola evangélikus-keresztyén jellegéből adódóan hagyományos értékeket próbálunk közvetíteni a gyerekeknek. Ezeken az értékeken keresztül érezhetik meg gondoskodó szeretetünket, türelmünket, folyamatos figyelmünket, s biztonságban érezhetik magukat.  

 

Ökumenikus nyitottsággal fogadjuk a más felekezethez tartozó családok gyermekeit is. Ezeket a gyermekeket egyházuk megbecsülésére, és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, a saját egyházuk segítségével is neveljük.

 

Várjuk az olyan családok gyermekeit is, akik nincsenek megkeresztelve, de elfogadják az iskola által közvetített keresztyén értékrendet.

 

 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom."

(Zsolt 127, 3)

 

 

 
Kapcsolódó oldalak:
» Általános iskolai képzés 2018/2019
» Hatosztályos gimnáziumi képzés 2018/2019
» Négyosztályos gimnáziumi képzés 2018/2019
» Felvételi eljárás rendje 2018/2019
» Felvételi tájékoztató 2017/2018