Alapítványok

Sola Fide Alapítvány

2000 októberében jött létre ez az alapítvány, mely szintén az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium oktató-nevelő munkáját kívánja segíteni. Az alapítványt tevő dr. Czeglédi Jankó Gézáné ezzel kívánta tiszteletét kifejezni apósa és férje (Jankó Bálint egykori orosházi evangélikus kántortanító és dr. Czeglédi Jankó Géza) emléke előtt. A szervezet nevéül Luther Márton reformátori hitvallását választotta: Sola Fide – Egyedül hit által. Ráadásul ez a két szó olvasható az egykori Orosházi Evangélikus Gimnázium és utóda, a mai Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium bélyegzőjén is. E két szó határozza meg az alapítvány törekvéseit is: a hittel való ismerkedést és a hitben való elmélyülést segíti. Első alkalommal, 2003-ban az iskolai könyvtárat támogatta bibliák és énekeskönyvek adományozásával, azóta pedig minden évben az új osztályok (az 1. és a 9. évfolyamok) tanulói kapnak saját használatú és tulajdonú Evangélikus énekeskönyvet. Munkájuk révén szép hagyomány alakult ki iskolánkban: a tanévnyitó istentiszteleten az énekeskönyv átvételével "bemutatkoznak" az új diákok nemcsak az iskola, de az egész gyülekezet színe előtt.

Az alapítvány adószáma: 18383771-1-04


 • Evangélikus Általános Iskola Alapítvány
 • Evangélikus Gimnázium Alapítvány
 • Ravasz Antal Alapítvány
 • Ravasz Erzsébet Helyesírási Alapítvány
 • Sola Fide Alapítvány • Kapcsolódó oldalak:
  » ACSI - A Keresztyén Iskolák Nemzetközi Szövetsége
  » Képzési formák 2018/2019
  » HEFOP - Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
  » Letölthető dokumentumok