Tájékoztató a tankönyvátvételről

 

TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVÁTVÉTELRŐL

Tisztelt Szülők!

A tankönyvrendelés kapcsán a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) tájékoztatása szerint a megrendelt tankönyvek árát tartalmazó csekket július elejétől minden szülő számára postán megküldik. A befizetésnek július végéig meg kell történnie! A tankönyvátvételkor a befizetés-igazolót eredetiben be kell mutatni, illetve annak egy másolatát le kell adni!

 

Azok a tanulók, akik ingyentankönyvre-jogosultak, azoknak 2013. október 1-jéig érvényes igazolással kell rendelkezniük.

 

Ha valaki a tankönyvátvétel időpontjáig ingyentankönyvre jogosulttá válik, akkor az alábbi okiratok bármelyikének a másolatával jelenjen meg a tankönyvátvételkor: családi pótlékról szóló igazolás; tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló érvényes határozat. A családi pótlék bankszámlával való igazolása esetén friss, augusztusi bankszámlakivonat – másolatot kérünk!

 

A tankönyvátvétel időpontjai:

2013. Augusztus 27-én, kedden 7-12 óráig,
2013. Augusztus 28-án, szerdán 12-17 óráig.


Aki ebben az időpontban nem tudja átvenni a tankönyveket, az szeptember 2-án az iskolában hozzá juthat.