Székács-nap

 

SZÉKÁCS – NAP

2013. MÁRCIUS 22.

 

1744 - 1933 - 1937- 1992

 

            Ezek az évszámok kapcsolták egységbe a 2013. évi Székács –nap eseményeit. Emlékezünk, és hálát adunk.

            Emlékezünk az evangélikus népiskolákra. Ezt jelzi az 1744-es évszám, hiszen a  Zombáról elüldözött evangélikus családok ekkor  alapították meg  Orosházát. A zombaiak Dénes Sándor tanító vezetésével jöttek Orosházára, új otthont teremteni. Az evangélikus iskoláztatás a letelepedés évében elkezdődött az ő vezetésével, akit a krónikák „tudós és jámbor iskolamester” – nek neveznek. 

           

            Orosházán már a XIX. században felmerült egy gimnázium létesítésének gondolata, a megvalósulásra csak 1933-ban került sor. Ez még csak tanfolyamként működött. Az iskolaépítőknek köszönhetően a tanfolyam az 1937/1938. tanévtől kezdődően rendes gimnáziumként működhetett. A neve Orosházi Evangélikus Gimnázium, a fenntartója az Orosházi Evangélikus Egyházközség volt. 

 

            Az államosítás után csak 1992-ben lett újra iskolája az evangélikus egyháznak. A legtömörebb iskolatörténetet az intézmény nevének változásával tudunk felidézni:

  • 2. Sz. Általános Iskola Egyházi Tagozata-1992.
  • Orosházi Evangélikus Általános Iskola-1996.
  • Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium-1998
  • Orosházi Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium-2008
  • Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium-2009. 

 

            Az 1992-ben újrainduló evangélikus iskolánkban az oktató-nevelő munka során igyekeztünk az evangélikus egyházi iskolai nevelésben rejlő, egyedi evangélikus jelleget megvalósítani, a keresztyén nevelés nemes hagyományait követni. Orosházán ez különösen nagy hangsúlyt kap, mivel elődeink becsülték a tudományokat, felismerték, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Krisztuson át lehet eljutni a szeretet Istenéhez.(Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus). Így természetesen a szeretetet, a krisztusi szeretetet állítottuk iskolai nevelésünk középpontjába.

            Iskolánk 20 éve áll az evangélikus oktatás-nevelés szolgálatában. Újraindulása óta százak sajátították el falai között azt a krisztusi alapokon nyugvó tudást és világlátást, melyre mindenkor bátran építhetik kiegyensúlyozott egyéni és családi életüket. Hogy mennyire szükség van a világos és egyértelmű keresztény erkölcsi nevelésre, azt naponta tapasztaljuk. A jövőt csak gyermekeinken, fiataljainkon keresztül vagyunk képesek befolyásolni.

 

A 11.00 kezdődő istentiszteletre vendégeket is várunk: öregdiákokat, nyugdíjas pedagógusokat, presbitereket, gyülekezeti tagokat, a város oktatási intézményeinek vezetőit, a városvezetést.

 

Igét hirdet: Ribár János ny. esperes

 

 

Erős vár a mi Istenünk!

 

 

Projektnap képek >>>

 

Székács gála képek >>> 
Kapcsolódó oldalak:
» A Székács-nap programja 2013