Sztehlo ösztöndíj

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma tehetséges, de szociálisan rászoruló, egyházi középiskolában tanuló evangélikus diákok támogatására Sztehlo Gábor-ösztöndíjat írt ki. 2010. október 29-én délután 51 diáknak nyújtották át az ösztöndíj lehetőséget a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. Az átadáson jelen voltunk mi is, hiszen a négy pályázó diákunk közül három neve a nyertesek között szerepelt.

 Ittzés János elnök-püspök bevezető áhítatában a Galatához írt levél 6. fejezetének 10. verse alapján – „Ezért tehát míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” – a rászorulókért való felelősséghozdozásról prédikált.

Az ösztöndíjat igazoló oklevelet  Lengyel Anna , a Szthelo Bizottság elnöke, a Déli Egyházkerület felügyelője nyújtotta át a nyerteseknek. Gimnáziumunkból az alábbi diákok részesültek támogatásban:

  • Oláh Ágnes 11/6
  • Páli Csilla 11/6
  • Tóth Eszter 12/6

 A pályázatban fontos a mentorok szerepe, hiszen az ösztöndíj elnyeréséhez tanári ajánlás kellett, az ajánló tanárnak kell figyelnie év közben a diák előmenetelét, hogy megcsinálja-e a vállalást. Ezt a feladatot Köllő Csaba, Koncsek Árpádné és Görbicsné Szente Judit vállalták.

Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek! Kívánjuk, hogy a kapott támogatást sikerüljön jól felhasználniuk, ezzel is közelebb kerüljenek céljaik megvalósításához.

 

                                                                                                                                             Fehér Borbála

                                                                                                                                               igazgató


Információk az ösztöndíjról:

http://sztehlo.lutheran.hu