Felhívás segélynyújtásra

 

Felhívás!

 

Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”

Gal 6,2

Bajban, tragédiában mutatkozik meg egy nemzet összetartó ereje, szándéka a segítségnyújtásra.

Adakozásra bátorítjuk most mi is Önöket, amikor a vörösiszap-katasztrófa károsultjai javára szervezünk adománygyűjtést.

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség, az október 31-ei reformációi ünnepi istentisztelet offertóriumát ajánlja és utalja a károsultaknak fenntartott bankszámlára. Ehhez a kezdeményezéshez kívánunk csatlakozni akképpen, hogy intézményünk diákjaitól, családjaitól érkezett pénzadományt egy összegben szeretnénk átadni a gyülekezet vezetőségének.

Kérjük Önöket, lehetőségeiknek megfelelően segítsenek a bajba jutott családokon! Adományaikat október 29-éig, lezárt borítékban, gyermekük osztályfőnökének szíveskedjenek eljuttatni.

                                                               Tisztelettel,

                                                                               intézményünk nevelőközössége nevében:

 

 

Fehér Borbála
igazgató

 

„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek,

mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.”

Zsid 13,16