Könyvtár

Iskolánk könyvtára
Könyvtárunk három helyiségből áll. A legnagyobb közülük 30 fő befogadására alkalmas olvasóterem, ahol videót és dvd-t is nézhetnek. Ebben a helyiségben tartjuk a könyvtári órákat is és a hétfői tanári áhítatot is. Az iskola könyvtári állománya jelenleg tankönyvekkel együtt meghaladja a 10.000 db dokumentumot. A könyvtári állomány az utóbbi években jelentős fejlődést mutat ami köszönhető a fenntartó egyházunknak és a sikeresen megírt pályázatainknak.
Könyvtárunk a Sziren integrált könyvtárkezelő programot használja. A könyvtárban 4db számítógép van internet hozzáféréssel. A 2007/2008 -as tanévben sikerült pályázat útján lecserélni régi polcainkat.

A könyvtár szolgáltatásai
Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára és csoportos foglalkozások megtartására. A könyvtárban tartandó csoportos foglalkozásokra előre meghatározott - és a könyvtárostanár által összeállított - ütemterv szerint kerül sor.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • kézikönyvtári könyvek
 • folyóiratok
 • audiovizuális, elektronikus információhordozók
 • A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
  Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom (információk) kutatásában.

 • Segítségnyújtás bibliográfiák összeállításában
 • Internetes információ keresés


 • Kölcsönzés

 • A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
 • Dokumentumo(ka)t kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
 • Az elveszített vagy erősen megrongált könyvet, dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni vagy a mindenkori beszerzési árát megfizetni. Egyéb esetekben irányadó a 3/1975. KM-PM sz. együttes rendelet 20. és 21. paragrafusa.
 • A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti.


 • Nyitva tartás:

 • Hétfő: 7:30-tól 15:30-ig
 • Kedd: 7:30-tól 15:30-ig
 • Szerda: 7:30-tól 15:30-ig
 • Csütörtök: 7:30-tól 16:00-ig
 • Péntek: 7:30-tól 16:00-ig


 • Elérhetőség:

 • Cím: Földszint (a főbejárattól balra)
 • Tel., fax:
 • E-mail:


 • Munkatársak:
  Patakfalvi János - könyvtárostanár / könyvtári informatikus/
  Baranyai Antalné (Anikó néni) - könyvtáros asszisztens, tankönyves


  Könyvtári katalógus:
  A kikölcsönözhető könyvekről az alábbi katalógusban kereshetünk:

  Tovább a katalógushoz >>> 
  Kapcsolódó oldalak:
  » Iskolánk diák-klubja
  » Képgaléria