TÁMOP 3.1.4

 

TÁMOP 3.1.4 pályázat

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kompetencia alapú oktatás, egyenlo hozzáférés – Innovatív intézményekben

TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0007

„Kompetencia alapú oktatás és innováció”

 

A projekt elorehaladása szeptember-október hónapokban »

A projekt elorehaladása november-december  hónapokban »

A projekt elorehaladásajanuár -február  hónapokban »

A szakmai vezeto félévi beszámolójából »

 

Multimédiás eszközökkel segített idegen nyelv ... (PDF ~365 kB) »


 

 

A pályázat célja:

 

„A pályázat alapveto célja a sikeres munkaero-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész

életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia

alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a

foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú

oktatás módszertanának és eszközeinek szélesköru elterjesztését célozza, a pedagógusok

módszertani kultúrájának korszerusítését, a tanulók képességeinek és

kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerosítését, a rendszerben

meglévo szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlo hozzáférés és

esélyegyenloség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló

infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani)

fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erosítve, komplex módon

járuljanak hozzá az oktatás minoségének javulásához.” (www.nfu.hu pályázati kiírás)

 

Bevont fel-adatellátási helyek:

-         Iskola (általános iskolai és gimnáziumi osztályok) Szakmai vezeto: Schmittinger Anikó

-         Óvoda, szakmai vezeto: Vajer Tímea

Kötelezoen megvalósítandó tevékenységek:

-         kompetencia alapú oktatás implementációja

A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszeru tanulásszervezési

eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése,

adaptációja.

 • Matematika kompetenciaterület- megvalósítók: Jankó Mónika 2.B osztály, Köllo Csaba 10/6 osztály
 • Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület: Szenczi Mariann 4.B osztály, Vigyikán Éva 8/6 osztály
 • Angol – idegen nyelvi kompetenciaterület: Kovácsné Misurda Ilona 9/6 osztály
 • Szociális kompetencia: Fazekas András 10/4
 • Tantárgytömbösített oktatás biológia tantárgyból: Feketéné Erhardt Ildikó 7/6 osztály. A tömbösített órák arányát 3 év alatt 5%-ról 15%-ra kell emelni
 • Muveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása muvészetek területen : Domjánné Szólik Anikó
 • Az óvodában komplex óvodai programcsomag bevezetése, Árusné Seres Angelika, Kovács Erzsébet Mókus csoport
 • újszeru tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segíto, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása

-         1 projekt megszervezése (Feketéné Erhardt Ildikó)

-         1 témahét (Vigyikán Éva)

-         1 moduláris oktatási program (Szenczi Mariann)

* Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális

készségek fejlesztése. A programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-át IKT-eszközzel támogatott tanóraként kell megvalósítani.

 • A hátrányos helyzetu és SNI tanulók esélyegyenloségének javítása
 • Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

Az intézményi innovációt támogató tevékenységek:

 • projektindító nap szervezése
 • Innovatív oktatásszervezési eljárások módszertanának beépítése az iskola és az óvoda Pedagógiai Programjába, Helyi Tantervébe
 • Jó gyakorlatok átvétele
 • Önálló intézményi innováció megvalósítása (Bacsurné Nagy Ildikó, Szabó Ildikó)
 • A megvalósítás:

   

 • továbbképzések (a kompetencia alapú oktatás megvalósítóinak 3 továbbképzés kötelezo, a szakmai vezetoknek 2. SNI-s továbbképzés óvodából, iskolából 1-1 fo) A továbbképzések 2009. szeptemberétol várhatók.

   

   

 • Szakértoi szolgáltatás igénybevétele

   

   

 • taneszközök, tankönyvek beszerzés

   

                                                                          Csicsely Szilvia

                                                                         projektmenedzser

   

   

 •