Tankönyvrendelés

Tankönyvlista 2009/2010 »

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Azok a tanulók, akik jogosultak tankönyvtámogatásra, de még nem adták le igénylőlapjukat az igazolásokkal együtt, feltétlenül pótolják. Aki ezt elmulasztja, utólag nincs módja leadni az igénylőlapot, s elesik a jövő tanévben a tankönyvtámogatástól.
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére a következő feltételek mellett jogosult a tanuló:

Ha a tanuló:
a) tartósan beteg, a Magyar Államkicstár igazolása a tartós betegségről
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, szakértői és rehabilitációs bizottsági vélemény
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), szakértői és rehabilitációs bizottsági vélemény
d) három- vagy többgyermekes családban él, a megállapított családi pótlék
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, a megállapított családi pótlék
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. az erről szóló határozat


Akik nem jogosultak ingyenkönyvre: Ők is kölcsönözhetnek használt tankönyveket, amíg a készlet tart. A munkafüzeteket, nyelvkönyveket, atlaszt mindenképpen meg kell vásárolniuk.

Felhívjuk a figyelmüket:
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni, ez azonban nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenésre!

Tankönyvlista 2009/2010 »
Kapcsolódó oldalak:
» Aktuális hírek, információk
» Ideiglenes felvételi rangsor a 2009/2010- es tanévre
» Iskolánk könyvtára
» Képzési formák 2017/2018