Iskolába hívogató
2009.02.10.

"A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme."
(Péld 9,10)

Kedves Szülők, leendő Első Osztályosok!

Az Orosházi Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium szeretettel várja a jövő tanév kis elsőseit, a most nagycsoportos óvodásokat.
Az iskolakezdés nagy és egyben csodálatos változás egy gyermek életében. Nagy a szülők felelőssége is, hiszen a lehető legjobbat szeretnék gyermekeiknek. Bizalommal, ugyanakkor izgalommal adják őket kiválasztott iskolájuk nevelőinek kezébe.
A mi iskolánk a város egyetlen egyházi iskolája, s egyben az egyetlen olyan intézmény, ahol első osztálytól érettségiig folyamatos képzés folyik. A keresztény értékek elsajátításával és betartásával, szeretetteljes légkörben, a jézusi elvárásoknak megfelelően boldog embereket szeretnénk nevelni. Bízunk abban, hogy az Istenre mutató keresztény nevelésünk biztos fogódzót nyújt gyermekeink érzelmi fejlődésének útján. Intézményünk ezt a lelki többletet nyújtja diákjainak pedagógusai és lelkészei által. Nálunk, a szeretet iskolájában, minden gyermek egyformán fontos! A neveléssel együtt a minőségi oktatásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben.
Iskolánkban központi szerepet kap a nyelvoktatás. Angol és német nyelv közül választhatnak a gyermekek. Első osztályban heti 1 órában, játékos formában ismerkednek a nyelvvel. Harmadik osztálytól emelt óraszámban tanulnak, melyhez negyedik osztálytól a második idegen nyelv is csatlakozik.
Korszerű számítógépparkunk első osztálytól segíti tanulóinkat a naprakész ismeretek megszerzésében. Az internet segítségével tanórán kívül is lehetőség nyílik tudásuk elmélyítésére. A tanítási órákon a sikeres életpályához szükséges képességeket fejlesztjük változatos munkaformák alkalmazásával (egyéni-, pár- és csoportmunka).
Az olvasás- és írástanításban kiemelt szerepe van a cselekvéses tanulásnak. Játékos formában, sok mozgással, a gyermekek fejlettségéhez igazodó tempóban haladunk. Mindent alaposan begyakorlunk. A gyermekek tanulása a tapasztalatszerzésre és az egyéni fejlettséghez igazodó differenciálásra támaszkodik.
A beszédtechnika fejlesztésének kiemelt szerepe van. A cél, hogy merjenek és tudjanak beszélni a gyerekek.
Az olvasástanulás a gyermek élőbeszédére épül. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek az olvasás elsajátításában saját tempójuk szerint haladhassanak. Ehhez olvasásra ösztönző légkört teremtünk.
Az írás tanulása késleltetetten - a finommozgások összerendezetté válásakor kezdődik. A sikeres írásmunka eléréséhez alapos, türelmes előkészítés szükséges. Így jut el a kisgyermek a rajzolástól az írásig.
Délután különböző sportolási lehetőségek, szakkörök közül választhatnak tanulóink. Iskolaotthonos foglalkozásainkon a néptánc, a kézügyesség, a mozgáskultúra fejlesztése a célunk. Tehát a középpontban a gyermek és az ő képességeinek, készségeinek fejlesztése áll.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A leendő első osztályos tanítónők:
Dérné Csepregi Klára és Ujj Mária

Tájékoztató információk:

Nyílt nap intézményünkben március 3-án lesz 8-10 óráig, melynek keretében egy matematika és egy magyar órát tekinthetnek meg az érdeklődő szülők az alábbi osztályokban:
2.a   Ujj Mária
2.b   Dérné Csepregi Klára

Beiskolázási tájékoztató a leendő első osztályosok szülei számára az önkormányzati iskolákkal együtt 2009. március 17-én, 17 órakor a Petőfi Művelődési Központban.

Beiratkozás: április 20-21-én.

Elérhetőségeink:
Telefon: 68/419-269


Kapcsolódó oldalak:
» Igazgatói köszöntő
» Iskolánk története
» Tanáraink névsora
» Osztályok, osztályfőnökeik
» Képzési formák 2017/2018
» Általános iskolai képzés 2017/2018