A Diákönkormányzat 2019-2020-as munkaterve

Picture

 

 

„Én vagyok az ajtó…” (János 10,9)

 

Iskolánk diákönkormányzata, a DÖK, alulról építkező, keresztény elvekre épülő közösségi szervezet, tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

Feladatul tűztük ki az iskola diákságának érdekképviseletét, érdekvédelmét, az iskola szellemiségéhez igazodva a keresztény értékek közvetítését, az iskolai közösségi élet szervezését, minél színvonalasabbá tételét, a diákságot érintő valamennyi program segítését, népszerűsítését, kapcsolattartást és együttműködés a városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal és karitatív tevékenységet is.

Havi összejöveteleinken kéréseinket, javaslatainkat terjesztjük elő, melyre közös megoldást igyekszünk találni.

A DÖK diákvezetősége állandó vezetőségi tagokkal ülésezik, és így a feladatokat sokkal hatékonyabban tudjuk beosztani és megoldani.

A DÖK magját az IDB /Iskolai Diákbizottság/ tagok jelentik, osztályonként 1-1 fő, ők rendelkeznek az osztályuk képviseleti és szavazati jogaival, ők a fő szervezők.

Ezen kívül a DÖK-ösök, osztályonként 2-2fő, pedig mindebben segédkeznek. A tavalyi tanévtől ők nem állandó személyek, hanem minden gyűlés alkalmával más-más diákok, így a tanévben mindenkire rákerülhet a sor, remélvén, hogy kedvet kapnak a diákéletben való aktív közreműködéshez.

Az Orosházi Gyermek –és Ifjúsági Önkormányzat /a GYIÖK/ helyettese iskolánk tanulója Podhorszky Viktória Anna, képviseli iskolánkat városi és megyei ifjúsági fórumokon.

Rendezvényeket három korcsoportban tartjuk: az alsó tagozatosoknak, a felsősöknek és a gimnazistáknak. Ezt a már bevált felosztást e tanévben is szeretnénk megtartani. Az általános- és középiskolai diákok rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában a dökösökön kívül osztályközösségek is besegítenek. Az idei tanévben minden felsős és gimnazista osztály kap feladatot.

 

Az e tanévre tervezett programjaink a következők:

 

 

A DÖK tervezett programja a 2019/2020-as tanévben

 

Időpont Programok Segítők
Szeptember 9. Alakuló ülés: tisztújítás, éves program, munkaterv összeállítása IDB tagok, DÖK vezetők, képviselők
Szeptember 16-22 Autómentes hét-pontgyűjtés DÖK vezetők, ÖKO munkacsoport
Szeptember 20. Logikaszinó DÖK vezetők
Szeptember 21. Fehér-tó napja-kerékpártúra DÖK vezetők, Turuczkai Károly, ÖKO munkacsoport
Szeptember 27-29. Evangélikus Diákparlament  Bonyhád DÖK vezetőség: Szigethy Péter, Hegedűs Regina, Török Virág
Október 4. Móricka-bál 10/6+10/4
Szeptember 23-től október 18-ig Őszi focibajnokság

ALSÓ+FELSŐ

Zsoldy Lajos,Szigethy Péter, Jeszenszky László
Október 7. DÖK gyűlés DÖK képviselők
Október 10-13

Október 12.

72 óra

Őszi papír-és kupakgyűjtés

Mindenki

8.o+8/6

November 4. DÖK gyűlés DÖK képviselők
November 15. Vetélkedő I. forduló DÖK-ösök+ osztályok csapatai
November 22. Logikaszinó DÖK vezetők
December 2.

 

DÖK gyűlés DÖK képviselők

 

December közepe Adománygyűjtés-OKIK klub Mindenki
December 6. Mikulás kézműves ALSÓ 8.o
December 16-20. Karácsonyi vásár 6.a +6.b
December 19. Adventi lépcsős éneklés Mindenki
Január 6. DÖK gyűlés DÖK-képviselők
Január 24. Logikaszinó DÖK vezetők
Februàr 3. DÖK gyűlés

 

DÖK-képviselők

 

Február 21. Farsang – ALSÓ+FELSŐ+GIMI 9/4 és 9/6
Február 24. Közgyűlés 2-12 osztály-évfolyamonként DÖK vezetőség + osztályok képviselői
Március 2. DÖK gyűlés

 

DÖK-képviselők
Március 28. Vetélkedő II. forduló DÖK-ösök+ osztályok csapatai
Április 6.

Húsvét előtt

DÖK gyűlés

Adománygyűjtés-OKIK klub

DÖK-képviselők
Április 27. – május 25.

 

Tavaszi focibajnokság Szigethy Péter+ Zsoldi Lajos+ Jeszenszky László
Május 11. DÖK gyűlés

 

DÖK-képviselők
Május 15.

Május vége

Tavaszi hulladékgyűjtés

Sportdélután

7.o-7/6
Június 12. DÖK nap DÖK vezetőség+ mindenki

 

 

Én vagyok az ajtó…”-mondja Jézus. Lehetőségeket kínál nekünk az idei tanévben is arra, hogy őt követő, szerető, gondoskodó a Mennyek országába törekvő közösséggé váljunk.

Az idei tanévben a régi vezetőségi felállással dolgozunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy Szigethy Péter tizenkettedikesként is vállalta a vezetést. Célunk minél több diák bevonása a közösségi munkába, /programszervezéssel, önkéntes munkával/ az évfolyamok közötti kommunikáció erősítése, terhek arányos elosztása lesz.

Az első ülésen csoportos ötletbörzével kezdtük a közös együtt gondolkodást. Számba vettük az új ötleteket és javaslatok is érkeztek a DÖK napra.

Az iskolai öko csoportnak a diákönkormányzat is tagja. Ötletekkel és a munkánk felajánlásával kapcsolódtunk be a csoport munkájába és a ránk bízott feladatot igyekszünk jól elvégezni.

A karitatív tevékenységet is feladatának érzi a diákönkormányzat. Adományokat, tartós élelmiszert gyűjtünk majd, a nagyszalontai árvaháznak kapcsolatot tartva az OKIK klub vezetőjével Bánkiné Dr. Borbély Máriával.

Tanulóink kompetenciájának fejlesztése kiemelt oktatási feladat. Ezért a DÖK úgy érzi, hogy minden második hónapban egy alkalommal  „Logikaszinó” szervezésével hozzájárulhat ehhez.

A továbbtanulási börzén Békéscsabán már tavaly is jelen voltunk és az idén is nagyon szívesen megyünk és képviseljük az iskolát, ahogyan a nyílt napon is bemutatjuk a DÖK munkáját, az iskolai diákéletet.

Az idén is meghívást kaptunk az Evangélikus Diákparlamentre, így nagy örömmel utazunk a Bonyhádra diákvezetőség tagjaival, megosztva „jógyakorlatainkat” és ötleteket merítve más evangélikus iskolák programjaiból. Nem titkolt célja az EPSZTI – nek, hogy jövőre a tervezett 300 fős EGOT-ot ezen gyermekek szervezőképességére építi.

A Móricka–bál fontos eleme az iskolai életnek, hisz ekkor kerülnek felavatásra a gimnázium kilencedikes tanulói vicces, játékos formában.

Az őszi és tavaszi hulladékgyűjtésen papírt és kupakot is gyűjtünk, melyet beteg gyerekeknek továbbítunk.

Mindenfajta iskolai rendezvény szervezésében, lebonyolításában, ismertetésében és népszerűsítésében is segítő kezet kívánunk nyújtani (pl. Székács, Pünkösdi-gála, 72 óra, Márton bál stb.)

Szeretnénk kihasználni az új sportpályát, sportdélután, focibajnokság szervezésénél, összedolgozva a testnevelőkkel. A kültéri sakkot is a diákság használátába állítanánk. A tavalyi terv az volt, hogy minden nap 1-1 alsós évfolyam használhatja, pénteken pedig a felsős napközisek, osztályonként 2-2 felelős diák bevonásával. Talán az idén sikerül megvalósítani.

Igyekszünk minden évben új vetélkedőt bevezetni. A játék, mellyen az osztályok csapatai versengenek november és március hónapokban kerül megrendezésre.

A Mikulás kézműves délután az idén is a nyolcadik osztály reszortja lesz.

Adventkor, a lépcsős éneklés szolgálata kedves ajándék a város felé.

A karácsonyi vásár marad a hatodikosok feladata, finomságokkal, apró ajándékokkal és újrahasznosított termékekkel.

A hagyományos februári DÖK közgyűlést együtt bonyolítjuk le, úgy, hogy az évfolyamok közösen készülnek. A köszönő szavak után a diákönkormányzat vezetősége egy prezentáció segítségével beszámol az első féléves munkáról és tájékoztat a további tervekről is.  Ezt követően a diákok véleményezési és javaslattételi jogukkal élve mondják el gondolataikat, melyre az iskola igazgatója válaszol.

Farsangot a régi menetrend szerint, két korcsoportban rendezünk alsó és felsős-gimis évfolyamoknak.  Bevált kezdeményezés, hogy az alsósok osztályonként farsangolnak közös discóval. A felsősök és a gimnazisták osztályprodukciókkal készülnek, mellyel közelebb hozhatjuk egymáshoz az évfolyamokat, erősíthetjük osztályközösségeket. Öko iskolaként, „ökojelmez”  kategóriát is indítunk a jelmezversenyen.

A suli-bál kétévenkénti szükségességét átgondolásra bocsájtottuk,  és egy későbbi gyűlésen szavazzuk meg (az idén lenne aktuális a németek érkezése miatt).

Szép hagyomány, hogy a ballagó 12-eseknek közül a legaktívabb tagoknak ajándékkal köszönjük meg munkájukat a tanévzárón. /DÖK toll/. Új hagyomány pedig, hogy az adott tanévben egy DÖK logós pólóval köszönjük meg két tanulónak a lelkes munkáját.

Lényeges az egymás közötti kommunikáció, melynek egyik színtere a DÖK HÍRMONDÓ faliújság, ahol minden, a diákélettel kapcsolatos információ teret fog kapni az idén is. Tervezzük a honlap diákönkormányzatos részének frissítését is.

A diákélet szervezésében fontos a kapcsolattartás diák-diák és diák –  pedagógus között is, hisz ez a gördülékeny szervezés alapfeltétele így az idén is jó lenne, ha minden gyűlés után az osztályfőnökök meghallgatnák a dökösök beszámolóját.

A tanév utolsó eseménye a DÖK nap, melyre -figyelembe véve a diákság igényeit- mindannyian készülünk.

Az idei tanévben búcsúzunk is, hisz Szigethy Péter végzős lesz. Hálás vagyok eddigi munkájáért és remélem sikerül méltó utódot találnunk.

 

A DÖK diák vezetősége:

Vezető: Szigethy Péter 12/6

helyettes- gimnázium: Hegedűs Regina 9/6

helyettes- általános iskola: Török Virág 8/6

GYIÖK képviselő: Podhorszky Viktória Anna 12/6

GYIÖK önkéntes tag: Tóth Loretta 8/6

 

 

Az Iskolai Diákbizotttság (IDB) tagjai:

2.a: Papp Gréta

2.b: Balla Márk

3.a: Keresztes Viktória

3.b: Nagy Zétény

4.a: Bánki-Horváth Antal Botond

4.b: Brachna Noel

5.a: Kovács Levente

5.b: Fazekas András

6.a: Papp Boglárka

6.b: Csőke Dorina

7.a: Csizmadia Gergő

7.b: Máté Zalán

8.o.: Vetró Brenda

8/6: Tóth Loretta

9/4: Kiss Boglárka

9/6: Hegedűs Regina

10/4: Jancsó Benjámin

10/6: Lentvorszky Pál

11/4: Havrán Enikő

11/6: Nyári Boglárka

12/4: Sebestyén Tímea

 

12/6: Szigethy Péter

 

A DÖK gyűlések időpontjai:

– Minden hónap első hétfője az IDB és az osztályok küldötteinek, 14:15, 8/6-os terem

– IDB gyűlés bármikor összehívható

 

 

Orosháza, 2019. szeptember 10.

Fazekasné Jankov Ildikó

Diákönkormányzat segítő pedagógus